Monitoring mestmarkt

aanbod en afzet in Nederland

 
 Alle activiteiten

  
Op de website monitoring mestmarkt vindt u de kwantitatieve data over mestproductie, bemesting, het aanbod op de mestmarkt en de bestemming daarvan en het berekend overschot. U kunt zowel zoeken op mestsoort als op meststroom. Onder Meststroom vindt u de productie, de bemesting en de stromen op de mestmarkt. Onder Mestprijs vindt u de prijzen van mest en de kosten van de afzet van mest.
Mestsoorten

Dierlijke mest

Graasdiermest
Pluimveemest
Varkensmest
Overige organische mest

Totaal
Kunstmest

Totaal
Totaal

Totaal mest
alle mestsoorten